Välj en sida

Stadsdelar och invånare i New York

New York City är uppdelad i fem olika stadsdelar, så kallade boroughs. De är Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island och The Bronx.

Stadsdelar och invånare i New York

Stadsdelar (boroughs) i New York

1. Manhattan
2. Brooklyn
3. Queens
4. The Bronx
5. Staten Island

Invånare i New York City

Cirka 8,4 miljoner människor kallar New York för sin hemstad, enligt en uppskattning av befolkningsmängden 2018. Det gör den till USA:s största och mest tätbefolkade stad.

Cirka 36 procent av invånarna är födda i andra länder och uppskattningsvis 170 olika språk talas i staden.

Inte konstigt att New York ofta känns som mångkulturell mötesplats för världsmedborgare snarare än en amerikansk stad.

Förstå gatunätet på Manhattan

Manhattan, stadsdelen som lockar överlägset flest besökare, är en 22 kilometer lång och knappt fyra kilometer bred ö, om man mäter på ytterpunkterna.

Avenyer (avenues) löper i nord-sydlig riktning och gator (streets) i öst-västlig i ett tydligt rutnät och det är lätt att hitta rätt.

Undantaget är stadsdelens allra nordligaste och sydligaste delar där gatusystemet inte är lika enkelt uppdelat.

Att åka norrut kallas ”to go uptown” och söderut ”downtown”, att färdas tvärs över Manhattan kallas ”cross town”.

(Sidan uppdaterades 2020-02-20)


 

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *