Välj en sida

Manhattanhenge infaller två gånger varje sommar, i slutet av maj och i mitten av juli. Exakta datum varierar från år till år.

Manhattanhenge New York

Några dagar varje sommar samlas New York-bor och besökare på vissa gator för att njuta av det vackra fenomen som fått namnet Manhattanhenge.

Fenomenet inträffar när den nedgående solen är exakt linjerad med Manhattans öst-västliga gatusystem, vilket gör att solnedgången ramas in av gator och byggnader. Väldigt fotogeniskt!

Manhattanhenge New York

Uttrycket Manhattanhenge är en referens till Stonehenge i Storbritannien och bakom termen står Neil deGrasse Tyson, forskare vid American Museum of Natural History.

Manhattanhenge – tider och platser

Enligt Neil de Grasse är 14th, 34th, 42nd och 57th Street de bästa gatorna att beskåda Manhattanhenge från.

Fenomenet inträffar två gånger per år. Vid varje tillfälle kan det ses två dagar i rad.

Ena dagen är solnedgången i regel fin, men inte så spektakulär som den andra när solnedgången är perfekt linjerad med gatan.

I år, 2017, är det 29 och 30 maj och 12 och 13 juli som gäller. De allra bästa dagarna med full Manhattanhenge beräknas bli 30 maj och 12 juli.