Välj en sida

Polis på Times Square

Första kvartalet 2017 var den säkraste perioden i New York City på över 20 år, visar färsk kriminalstatistik.

Under årets första tre månader minskade brottsligheten i New York City med 5 procent jämfört med samma period förra året.

Antalet mord minskade med 10 procent, från 68 till 61 stycken, och antalet skjutningar gick ner med 22 procent.

Den enda kategori där statistiken pekar åt fel håll är brott i tunnelbanan, som har ökat med 6 procent.

– Den fortsatta nedgången av våldsbrott i våra fem stadsdelar är anmärkningsvärd och det senaste kvartalet var det säkraste sedan 1994, säger New Yorks borgmästare Bill de Blasio.

Förklaringen till den senaste tidens minskade brottslighet tros vara att polisen ännu hårdare börjat punktmarkera kända kriminella och gängmedlemmar, de personer som står för merparten av brotten.

Jämfört med de första åren på 1990-talet har den grova brottsligheten i New York City minskat med hela 81 procent.